Det formelle

Sæsonens første løb

Ved årets første handicapløb vil startlisten blive udregnet efter sidste års resultater.

Din starttid beregnes udfra din bedste tid i fjor – + (PLUS) 2:00 min.

Den tid du brugte i sæsonens første løb, Faktiske rotid, benyttes så som, Forventet rotid til næste løb ugen efter – du bliver altså placeret ind i løbet i forhold til din nuværende formåen.

Der vil således være individuel pointgivning allerede i sæsonens første løb.

Tidsudregning

Som førstegangs deltager starter du til tiden 00:00 – altså kl. 19:30.

Den tid du faktisk brugte til at ro turen på, forventes det også at du kan gøre det på næste gang.

Din starttid til de næste løb, bliver beregnet så du kommer i mål samtidig med de øvrige – med mindre du forbedre dig.

Når det under et af de efterfølgende løb lykkes dig at ro hurtigere end din forventet rotid, vil du få en ny forventede ro tid til næste løb. Du skal altså leve op til dine egne forbedringer fremover.

Den nye forventede ro tid  udregnes altid som sæsonens “Bedste rotid”.

Din  forventede ro tid  vil altså blive hurtigere og hurtigere hen over sommeren, den kan ikke blive langsommere.

Pointsystem

Der gives flest point til dem der forbedrer sig mest.

25 point til den der kommer først over målstregen, 24 til nr. 2 – 23 til nr. 3 osv. Der gives dog mindst 15 point til alle som deltager.

Der er 20 point til den eller dem, der er tidtagere. Der kan være 2 tidstagere pr. gang.

Som førstegangs-deltager starter man til tiden 00:00 – og man får 20 point uanset placeringen.

Der afvikles 20 løb i sæson 2007. Det er dog kun muligt at samle point fra 16 løb, du har altså mulighed for at udeblive fra 5 løb i sæsonen, og alligevel være med helt fremme i pointhøsten.

Har du været med i mere end 16 løb, tælles de bedste resultater med.

Tidtagning

Tidtagning foretages med stopur på broen af tidstageren/-e. resultaterne overføres til papir, hvorfra det senere lægges ind på hjemmesiden.

Ansvaret for tidstagningen påhviler løbsdeltagerne. Ved første løb mødes deltagerne kl 19.00 hvor der udarbejdes et skema over hvem der er ansvarlig for tidtagningen ved de enkelte løb.

Deltagerne forsøger at finde frivillige der ikke deltager i løbene, til at stå for tidtagningen, men når det ikke lykkes, må deltagere selv leve op til ansvaret.

Bådhold

Bådtyper med flere roere, skal stille med samme hold hver gang ellers er der tale om et nyt hold. Der må dog gerne byttes pladser i båden fra gang til gang.