Torsdagsroning

Fællesroning hver torsdag

Hver torsdag er der ‘Fællesroning’ som betyder, at man kan være sikker på, at der på det anførte tidspunkt er mindst ét medlem, som er mødt op for at tage en rotur sammen med de klubkammerater, der har lyst til en tur. Der er med andre ord sikkerhed for, at du ikke kommer til at ro alene, hvis du ikke har lyst til det.

Det er på de ugentlige fællesroninger, at du har mulighed for at komme i form og få forbedret din roteknik, så du er klar til at være med på de mange længere kajakture, som arrangeres i løbet af året. Men allermest er fællesroningen en rigtig god mulighed for at deltage i det gode sociale samvær, som trives rigtig godt i PAGAJ.

Afgangstid

Til fællesroningen møder deltagerne op, så de kan være klar til afgang fra bådebroen på det afgangstidspunkt, som fremgår af kalenderen. Det er en god idé at møde op ca. 15 min. før afgangstid.

Afgangstidspunktet varierer en smule hen over forår og efterår, så vi kan have rimeligt dagslys til ca. to timers roning, så husk altid at tjekke kalenderen for aktuelle afgangstidspunkter!

Ruten

Under klargøringen taler vi lidt om, hvor langt de enkelte har planer om at ro, og det er her, du skal sige til, hvis du ønsker en ”romakker”. Ofte går aftenturen ud til ”Den gamle bro” og tilbage – ca. 11 km – men enkelte ihærdige forsætter ud til ”Stryget”, hvorved deres aftentur sniger sig op på 16 km. Men vil du ro en kortere tur, så vil der helt sikkert også være en klubkammerat, som vil følge med på denne, hvis du gerne vil have selskab.

Efter hjemkomst og bad er der mulighed for en hyggestund med en kop kaffe i klubhuset.

Tilmelding

Alle frigivne roere er velkomne til at deltage fællesroningen.

Tilmelding er ikke nødvendig, du møder bare op i god tid før afgangstiden og finder kajak og andet udstyr til turen.