Generalforsamling d. 27. februar 2018

PAGAJ indkalder til ordinær generalforsamling, der afholdes

tirsdag den 27. februar 2017, kl. 19.00, i klubhuset, Søvej 8, 7500 Holstebro. Forud for generalforsamlingen afholdes ”Fællesspisning”, der begynder kl. 17.30.

Klubledelsens skriftlige beretning, det reviderede årsregnskab for 2017 samt forslag til driftsbudget for 2018 vil sammen med forslag, der indkommer efter udsendelse af indkaldelsen, blive offentliggjort på klubbens interne Klubmodul. Det nævnte materiale fremlægges tillige i klubhuset senest 8 dage før generalforsamlingen, og vil således være fremlagt fra mandag den 19. februar.

Er der medlemmer, som ønsker at fremsætte forslag til behandling på generalforsamlingen, skal disse forslag efter vedtægternes § 21 være klubledelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, altså senest den 13. februar.

Klubbens nuværende vedtægter (love) er tilgængelige på hjemmesiden under menupunktet Om PAGAJ,  ”Vedtægter”.

Tilmelding:

Forud for generalforsamlingen afholdes ”Fællesspisning”, der begynder kl. 17.30. Tilmelding til spisningen sker i Klubmodul under menupunktet ”Event”, og deltagelsen koster 60 kr, der betales ved tilmeldingen. Tilmeldingsfristen er den 20. februar.  

Tilmelding til deltagelse i generalforsamlingen er ikke nødvendig.