Nyt medlem

Der er ikke noget som en frostklar vintermorgen, hvor man glider lydløst gennem disen, der ligger over Storåen, og pludselig se en isfugl lette fra et strå i vandkanten.
Eller hvad siger du til at opleve sæler helt tæt på ud for Venø Odde?
Kajakroning er en unik oplevelse, der samtidig giver masser af fællesskab og motion. Hvis du kunne tænke dig at dele disse oplevelser med os, så læs mere om her på denne side, hvordan du bliver medlem: 

Introduktionsforløb / begynderkursus

Med mindre du er frigivet i anden klub under Dansk Kano- og KajakForbund (DKF) (eller på anden vis er i besiddelse af EPP 2) skal du gennemgå PAGAJ’s introduktionsforløb, når du melder dig ind i klubben.

Introduktionsforløbet kan normalt gennemføres i løbet af ca. 2 mdr. i hold på 10-12 personer. Vi afholder begynderkurser i både havkajak og turkajak. Kurserne gennemføres som regel i løbet af foråret.

Formålet med introduktionsforløbet er, at du får tilegnet dig de basale teknikker og bliver fortrolig med udstyret og får indprentet dig de nødvendige sikkerhedsregler, så du kan færdes sikkert på vandet på egen hånd.

Herudover er det også en introduktion til klubben og de aktiviteter der foregår, så du kan føle dig velkommen og tage del i det gode fællesskab i klubben.

Hvert år i starten af maj er der Åbent Hus i Kajakklubben PAGAJ, hvor du gratis kan komme og prøve en tur og få en snak med andre medlemmer af klubben, hvis du er i tvivl om kajak er noget for dig.

Begynderkursus indhold

I et begynderkursus indgår følgende:

  • EPP 2 bevis i enten hav- eller turkajak
  • Medlemskab af klubben i hele året
  • Briknøgle til klubben (udleveres ved frigivelse af instruktøren)
  • Efterfølgende kort omskolingskursus til turkajak, hvis du tager havkajakkurset – og vice versa.
  • Adgang til at låne klubbens materiel og bruge klubbens faciliteter samt deltage i klubbens arrangementer og ture.

For at blive fuldgyldigt medlem ser vi også gerne at nye medlemmer deltager i mindst én Madpakketur og to torsdagsroninger i forlængelse af begynderkurset. Når du har gennemført forløbet bliver du frigivet og må derefter benytte klubbens materiel på egen hånd, når du har lyst.

Som medlem af PAGAJ har du også gratis adgang til svømmehallen i Holstebro onsdage fra 19:00 til 21:00 året rundt (sommerferien undtaget), hvor der kan svømmetrænes og øves tekniktræning i kajakkerne.

EPP 2

En frigivelse i PAGAJ gælder samtidig som kvalifikation til ”European Paddle Pass” trin 2 (EPP 2). EPP er en samordning af krav til færdigheder i forskellige lande, således at man kan bruge et EPP bevis som dokumentation for sine færdigheder, hvis man f.eks. ønsker at deltage i kajakture i udlandet, leje udstyr el. lign. Fra 2008 er EPP indført som standard i klubber under DKF.

Såfremt du allerede har erhvervet EPP 2 i hav- eller turkajak, behøver du ikke deltage i PAGAJ’s begynderkursus, men kan henvende dig til kassereren mhp. indmeldelse i klubben. Du finder kontaktoplysninger under menupunktet “Kontakt”.

Tilmelding

Ved du allerede nu, at du vil være medlem af PAGAJ, så kan du gå direkte til kursustilmelding med et klik på dette link (tilmelding til begynderkurser åbner 1. februar).

Introduktionsforløbet bliver afviklet i hold,  som regel i løbet af foråret. Du skal være tilmeldt et hold for at kunne gennemgå forløbet og blive medlem af klubben. Tilmelding til et introduktionsforløb / begynderkursus sker nemt og hurtigt online. Tilmeldingen åbner et par måneder før kurserne starter og kan findes med et klik på dette link..

Yderligere information

For yderligere informationer er du velkommen til at henvende dig til turkajak- og havkajakinstruktørerne. Du finder kontaktoplysningerne under menupunktet “Kontakt”. Du er også meget velkommen til at komme ud i klubben, hvis du gerne vil være medlem.

One Response to Nyt medlem